Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetében újabb Lendület-kutatócsoport alakul Hites Sándor vezetésével, amelynek célja a 19. századi magyar irodalom politikai gazdaságtanának feltárása. 

A magyar nemzeti irodalmi kultúra kialakítása a 19. században egy időben zajlott a társadalom és a gazdaság kapitalista átalakulásával. Ennek során az írók egyszerre váltak a nemzeti kultúra nagy presztízsű képviselőivé, és lettek gazdasági ágensek a kulturális piacon. Ahogy a kor gazdasági eszméi befolyásolták a nemzeti irodalom társadalmi jelentőségére és hasznosságára vonatkozó felfogásokat, úgy az irodalmi művek is hatottak arra, milyen kép alakul ki a gazdaságról a magyar kultúrában. Az írók gazdasági helyzete és anyagi környezete hatott alkotásmódjukra, a finanszírozási formák (piac, mecenatúra, állami támogatás, közadakozás) pedig meghatározták a nemzeti kultúra egész arculatát. A piacok szerkezete és a kulturális gazdaság azóta jelentősen átalakult, a magyar nemzeti irodalom 19. századi kezdeteikor tapasztalható jelenségek vizsgálata mégis segíthet arra a jelenkori kérdésre válaszokat találni, hogy miként lehet fenntartani és működtetni a nemzeti kultúrát a globalizálódó világ egyre nemzetközibbé váló kulturális piacain.

Sok sikert kívánunk a kutatócsoport munkájához. 

Lendulet2019aA Magyar Tudományos Akadémia Lendület programjának nyertes pályázói 2019-ben

Forrás: MTA 

***

Az Irodalomtudományi Intézetben korábban alakult Lendület-kutatócsoportok: 

Nyugat-magyarországi irodalom 1770–1820 

Hosszú reformáció Kelet-Európában (1500–1800)