A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz osztálya a régi magyar irodalomtörténeti oktató- és kutatóhelyekkel közösen 2024. március 26-án vitaülést rendezett, amelyen Volt-e magyar énekmondás a honfoglalás korában? címmel Sudár Balázs, a BTK Történettudományi Intézet tudományos főmunkatársa tartott előadást.

sipo szabolcs enekmondo


Az előadó a korai magyar énekmondás kérdését az őstörténetben régóta használt módszertannal vizsgálja, miközben az írott források mellett a nyelv- és a zenetörténeti tanulságokat is hasznosítja.

A meghívó letölthető.

A honfoglalás korának énekmondóiról nem maradtak fenn közvetlen források, de a különböző tudományterületek – a történettudomány, az irodalom- és a zenetörténet – többé-kevésbé elfogadják egykori létüket. A 16. század előtti kevés információt régen összegyűjtötték már, valódi értelmezésük azonban mintha nem történt volna meg. Ennek pótlása nem pusztán a jelenség miatt lényeges, hanem azért is, mert ha létezett énekmondás, akkor esetleg szállíthatott információkat a magyar múltat írásban rögzítő krónikások számára is.
A korai magyar énekmondás kérdését az előadó az őstörténetben régóta használt módszertannal vizsgálja, kutatásai során az írott források mellett a nyelvi, és jelen esetben a zenetörténeti tanulságokat is hasznosítva.

Az előadásról készült felvétel a következő előadás után lesz elérhető ahttps://mtabtk.videotorium.hu portálon.