2024. március 21‒23-án Chicagóban rendezték meg az Amerikai Reneszánsz Társaság (RSA) éves találkozóját, a The Annual Meeting of the Renaissance Society of America sorozat hetvenedik konferenciáját. 

rsa konferencia


A nemzetközi tudományos konferencián Draskóczy Eszter, a BTK Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz osztályának munkatársa, az MTA–BTK Lendület Humanista Kánonok és Identitások Kutatócsoport társult kutatója Dynamics of Text–Image Interactions in a 14th-century Italian Manuscript: The Miniatures of Codex Italicus 1 [Szöveg és kép kölcsönhatásának dinamikája egy 14. századi olasz kéziratban: A Codex Italicus 1 miniatúrái] címmel tartott előadást a Depicting Dante’s Commedia: Image, Text, and Exegesis [Dante Commediájának ábrázolása: kép, szöveg és exegézis] című szekcióban.

A konferencia programja a szervező intézmény honlapján elérhető.

Magyarországon, az ELTE Egyetemi Könyvtárban található az egyik legrégebbi illusztrált Dante-kódex, amely a Komédia szövegének nagy részét tartalmazza, észak-olasz, feltehetően venetói nyelvjárásban. A szöveghez korabeli minitúrák alkotnak képi kommentárt, amelyeket 1345 körül Velencében, Andrea Dandolo udvarában készített egy ismeretlen mester.

Az előadás a kép és szöveg kapcsolatát vizsgálta a Codex Italicus 1 jelzetű kéziratban, kimutatva, hogy az illusztrátor mikor követi a kódexben olvasható Komédia-szöveget, a posztillátor utasításait és a hagyományos középkori ikonográfiát. Továbbá a kódex Magyarországra kerülésével kapcsolatban egy új hipotézist is megfogalmazott, a magyarországi Anjou-udvar két tagjának észak-itáliai könyvvásárlásaira irányítva a figyelmet. Az előadás amellett foglalt állást, hogy a kódex mestere azonos egy korabeli, jelenleg Padovában őrzött kézirat egyik miniátorával (Bartolomeo di San Concordio, Summa de Casibus conscientiae, Padovai Egyetemi Könyvtár, Ms. 618).