A BTK Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz osztálya 2024. február 6-án tartotta Bartók István „Tőlünk telhetőleg művelni és gazdagítani”. Irodalmi gondolkodás Magyarországon 1530–1580 között című monográfiájának bemutatóját, amely 2023-ban az Universitas Kiadó gondozásában, az Irodalomtudomány és Kritika sorozatban jelent meg.

bartokistvan kotet2023

A kötetet Kecskeméti GáborMóré Tünde és Szörényi László mutatta be a BTK Irodalomtudományi Intézet Klaniczay termében. 

A nemzeti nyelvek előtérbe kerülésének európai folyamatához kapcsolódnak az anyanyelvű olvasás és írás kérdései. A kötet az 1530–1580 közötti időszakot áttekintve a korabeli nyelvművelő törekvésekkel, a magyar nyelvű irodalom alakulásának elméleti hátterével foglalkozik.

A meghívó letölthető.

A régiség irodalmi gondolkodását vizsgálva a humanizmus legkiemelkedőbb alakjai mellett jelentős azoknak a szerzőknek hatása is, akikről széles körű elterjedtségük ellenére a hazai szakirodalomban nem sok szó esett. A források ismertetése alapján megállapítható, hogy pusztán  utánközlés vagy alkotó átdolgozás történt, az egyes kötetek ajánlásaiban, előszavaiban fellelhető megjegyzések pedig a szerzők szövegalkotásról vallott nézeteiről adnak képet. A glosszákban, szójegyzékekben és szótártöredékekben is számos adat árulkodik a nyelvekre, nyelvhasználatra vonatkozó elképzelésekről.