A Bölcsészettudományi Kutatóközpont honlapjának Ismerettár rovatában A magyarországi neolatin szövegkiadás múltja és jelene címmel megjelent Békés Enikő összefoglaló írása a Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum sorozat történetéről.

bsmrae


Európa egyik legrégebbi, neolatin művek kritikai kiadását közlő sorozatát az Irodalomtudományi Intézet jelenteti meg, ma már a Reciti Kiadó gondozásában. A sorozat célja elsősorban a középkori és kora újkori magyarországi és magyar vonatkozású latin nyelvű irodalom emlékeinek hozzáférhetővé tétele a tudományos kutatás számára. 
A BTK Irodalomtudományi Intézet munkatársainak jelenlegi, a neolatin irodalommal kapcsolatos alapkutatásai közé tartozik a 2023-ban indult „Humanista Kánonok és Identitások” Lendület Kutatócsoport egyik fő célkitűzése, egy angol nyelvű tanulmánykötet megjelentetése a magyarországi neolatin irodalom történetéről, valamint a szintén 2023-ban indult Neolatin Költők Tára című projekt, amelynek célja a kevésbé ismert 18. századi magyarországi latin nyelvű költészet átfogó feltárása, tanulmányozása és kiadása a Régi Magyar Költők Tára új alsorozatában.