A Szlovák Tudományos Akadémia Szlovák Irodalmi Intézete, a Cseh Tudományos Akadémia Cseh Irodalmi Intézete, a nagyszombati Szent Cirill és Metód Egyetem Bölcsészettudományi Kara és a pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Kara 2023. november 21–22-én rendezte meg a 2. Nemzetközi Irodalomtudományi Szlovakisztika Szimpóziumot.

andreas hyperius


Papp Ingrid, a BTK Irodalomtudományi Intézet tudományos munkatársa a konferencia Prédikátori alkotásmód, és annak recepciója és ösztönzője című szekciójában tartott előadást, amelyben Andreas Hyperius homiletikai elméletének kora újkori magyar királyságbeli elterjedését tekintette át.

A konferencia programja letölthető.