A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz osztálya a régi magyar irodalomtörténeti oktató- és kutatóhelyekkel közösen 2022. április 26-án vitaülést tartott, amelyet könyvbemutató és Pajorin Klára születésnapi köszöntése követett.

rebakucs 2022 aprilis

A vitaülésen Csapó Fanni (SZTE IDI doktorvárományos, MNL CSML segédlevéltáros, Kulcsár Péter Historiográfiai Kutatócsoport tagja) Koppány a szerémi vezér? Egy Lazius-szöveg könyvtörténeti tanulságairól címmel tartott előadást.
A könyvbemutató résztvevője volt Ajkay Alinka, Hargittay Emil és Maczák Ibolya, a beszélgetést Kecskeméti Gábor vezette. 
A bemutatott kötet: Pázmány Péter, Az nagy Calvinus Jánosnak Hiszekegy Istene, sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta Ajkay Alinka. (Pázmány Péter Művei 12, Budapest: Universitas Kiadó, 2021)

A meghívó letölthető.

15:00 Csapó Fanni előadása

A 15. században a humanista irányzatnak köszönhetően megjelentek az egyes régiókról készült földrajzleírások, amelyek vagy önálló kötetként vagy a humanista konvenciókat követve az adott ország történelméről írott nagy átfogó munka tudományos bevezetőjeként születtek meg. Ilyen jellegű írások I. Ferdinánd udvari történetírója, a neves bécsi humanista, Wolfgang Lazius repertoárjából sem hiányoznak.

Az előadás fókuszában egy latin nyelvű chorográfiája, a Regni Hungariae archaeologiae libri tres állt, azon belül Lazius magyar történelemre vonatkozó forrása(i). Az osztrák humanista rendkívül precíz, több helyen is találkozhatunk nála olyan forrásmegjelölésekkel, mint „Plinius libro quarto capite duodecimo” vagy „Herodianus graecus author libro sexto”. Ám, ha a magyar történeti forrásokra történő hivatkozást nézzük, akkor az olvasónak be kell érnie az „Annales Hungarici” vagy az „Annales Hungarorum” megjelöléssel. Az előadás izgalmas nyomozásra invitált, arra keresve a választ, hogy ki vagy mi lehetett Wolfgang Lazius forrása a magyar őstörténetet és a középkort illetően.

16:30 Könyvbemutató

Pázmány Péter, Az nagy Calvinus Jánosnak Hiszekegy Istene, sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta Ajkay Alinka. Pázmány Péter Művei 12 (Budapest: Universitas Kiadó, 2021). A könyvbemutató beszélgetésben részt vesznek: Ajkay Alinka, Hargittay Emil és Maczák Ibolya. A beszélgetést vezeti: Kecskeméti Gábor.

17:30 Pajorin Klára köszöntése 80. születésnapja alkalmából

A meghívó letölthető.
Helyszín: BTK Irodalomtudományi Intézet, 1118 Budapest, Ménesi út 11–13., Klaniczay terem. 

Az előadásról felvétel készült, amely a következő előadás után lesz elérhető a https://mtabtk.videotorium.hu portálon.

----------------------------------------------------------
A Bölcsészettudományi Kutatóközpont intézményeiben és rendezvényein szájat és orrot eltakaró maszkot kell viselni.