A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz osztálya a régi magyar irodalomtörténeti oktató- és kutatóhelyekkel közösen 2022. február 22-én vitaülést tartott: 

rebakucs 2022 februarFajt Anita

Daniel Klesch, a német barokk irodalom megújítója?


Az előadás az ismert felső-magyarországi lelkész, író, fantaszta Daniel Klesch két eddig kiadatlan levelének nyelvfilozófiai és poetológiai elágazásait vizsgálta a legfrissebb bécsi és wolfenbütteli levéltári kutatások eredményei alapján.

 

Daniel Klesch iglói lelkész 1677 nyarán, már németországi száműzetéséből több levelet is küldött a híres császári könyvtárosnak, Peter Lambecknek azzal a nyilvánvaló céllal, hogy Lipót császár kegyeibe férkőzzön, és elnyerje a Comes Palatii Caesarei palotagrófi címet. A tárgyalt levelek nem ismeretlenek a magyar irodalomtörténet-írás számára, azokra korábban már Tarnai Andor is felfigyelt.
A levelekben a lelkész több költői kísérletéről is beszámol: arról, hogy héber betűkkel magyar szöveget ír le, és egyes antik versformákat Barberini pápa nyomán ültet át németre. Ezekről a próbálkozásokról eddig csak tudomásunk volt, Klesch bécsi levelein keresztül viszont most sikerült eljutni az eredeti forrásokhoz. 
Az előadó legfrissebb bécsi és wolfenbütteli levéltári kutatásainak eredményeiről számolt be.

Az előadás helyszíne: BTK Irodalomtudományi Intézet, Bp., 1118. Ménesi út11–13., I. emeleti tanácsterem.

meghívó letölthető.

Az előadásról készült felvétel a következő előadás után lesz elérhető a https://mtabtk.videotorium.hu/ portálon.

----------------------------------------------------------
A Bölcsészettudományi Kutatóközpont intézményeiben és rendezvényein szájat és orrot eltakaró maszkot kell viselni.
Az események oltási igazolással látogathatók.