2023. szeptember 28. és október 1. között rendezték meg a 28. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivált, amelyen a Bölcsészettudományi Kutatóközpont intézetei több programmal is szerepeltek. A BTK Irodalomtudományi Intézet Babits Mihály összes versei kritikaikiadás-sorozatának második kötetét mutatta be október 1-én „a dal szüli énekesét” címmel az Európa Pont programhelyszínen.

babits konyvbemutato millenaris
A kötet az 1906 és 1910 közötti rendkívül termékeny költői korszak több mint 220 (közülük 58 eddig publikálatlan) versének és töredékének kritikailag megállapított szövegét tartalmazza a költői műhelymunka alapos feltárásával együtt.

A beszélgetés résztvevői voltak:  Kelevéz ÁgnesSzénási Zoltán és Visy Beatrix

A könyvfesztivál programfüzete letölthető.  

Babits Mihály összes versei kritikaikiadás-sorozatának második kötete az Argumentum Kiadó és a BTK Irodalomtudományi Intézet közös kiadásában jelent meg. A kiadvány a költő 1906 és 1910 között keletkezett műveit több mint 1100 oldalon adja közre. A kötet sajtó alá rendezője, Kelevéz Ágnes több évtizedes filológusi tevékenységének összefoglalása. A bevezető tanulmányok bemutatják a kéziratos szövegforrásokat, a kötet végén közölt dokumentumok pedig A Holnap és a verskötetek fogadtatásával is megismertetik az olvasót.

Babits Mihály munkásságának 1906 és 1910 közötti korszaka rendkívül termékeny volt. Ekkor írta első két verskötetének (Levelek Iris koszorújából; Herceg, hátha megjön a tél is!) döntő részét. Nemcsak pályakezdésének meghatározó alkotásai lettek ezek a költemények, hanem a századelőn formálódó modern magyar költészet fontos viszonyítási pontjaivá is váltak. A kritikai kiadás 2. kötete több mint 220 (közülük 58 eddig publikálatlan) vers és töredék kritikailag megállapított szövegét tartalmazza a költői műhelymunka alapos feltárásával együtt. 

konyvfesztival2023 babits
Helyszíni fotók: Káli Anita