Az Argumentum Kiadó és a BTK Irodalomtudományi Intézet közös kiadásában megjelent Babits Mihály összes versei kritikaikiadás-sorozatának második kötete, amely a költő 1906 és 1910 között keletkezett műveit több mint 1100 oldalon adja közre.

babits kritikai2 cimlap


A kötet sajtó alá rendezője, Kelevéz Ágnes több évtizedes filológusi tevékenységének összefoglalása. A bevezető tanulmányok bemutatják a kéziratos szövegforrásokat, a kötet végén közölt dokumentumok pedig A Holnap és a verskötetek fogadtatásával is megismertetik az olvasót.

A kötetben megjelenített periódus kiemelten fontos Babits költői pályáján, aki lényegében ekkor, 1908-ban lépett a nyilvánosság elé, és vált országosan ismert, méltatott vagy támadott költővé A Holnap antológiában való megjelenésével. Ez az időszak emellett igen termékenynek is mondható, a kötet a bizonytalan datálású versekkel együtt 224 mű kritikailag megállapított szövegét és a hozzájuk tartozó jegyzetapparátust (Kézirat, megjelenés;Szövegkritika, szövegváltozatok; Szövegeltérések; Keletkezéstörténet; Magyarázat) adja közre.

A bevezető tanulmányok összefoglalják a Babits-filológia adott pályaszakaszra vonatkozó eddigi eredményeit, bemutatják a kiadás kéziratos szövegforrásait, ismertetik a versek kronologikus rendjére, valamint a szövegközlésre vonatkozó alapelveket. A záró fejezet az 1906 és 1911 között kiadott versgyűjtemények (A Holnap és A Holnap uj versei antológiák, valamint a Levelek Iris koszorújából és a Herceg, hátha megjön a tél is! kötetek) recepcióját tartalmazza, melyet a különböző mutatók és a kiadás illusztrációjául szolgáló facsimilék követnek.

Külön érdekessége a kötetnek, hogy tartalmazza Babits idegen nyelven született verseit is. A kritikai kiadás ezeket a műveket eredeti nyelven (franciául és latinul) közli, de a jegyzetapparátusban megtaláljuk a fordításokat is, melyek Jékely Zoltán már ismert átültetése mellett jelentős kortárs költők (Tóth Krisztina és Várady Szabolcs) először itt publikált műfordításai. A kötet tartalmazza az 1910 tavaszán keletkezett Laodameiát is. Bár a mű formai szempontból az antik drámák műfaja szerint íródott, Kelevéz Ágnes a Laodameia értelmezéstörténete és sajátos műfaji jegyei alapján költői műként közli újra a darabot.

A Babits Mihály összes versei 2. című kritikaikiadás-kötet Kelevéz Ágnes több évtizedes filológusi tevékenységének összefoglalása, amely méltán tarthat igényt a szakma kitüntetett figyelmére.