A BTK Irodalomtudományi Intézet Modern magyar irodalmi osztályának tudományos segédmunkatársa, Muntag Vince – az ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola Összehasonlító Irodalomtudomány doktori programjának keretében befejezett tanulmányait követően – summa cum laude (25/25 pont) minősítést ért el Beszélni – más helyett: Változatok a dramaturgia nyelvteremtő erejére Molnár Ferenc dramatikus életművében című doktori értekezéséért a 2023. május 26-án rendezett nyilvános védésen.

20230526 143000
meghívó, a disszertáció és a tézisek letölthetők.


A bizottság tagjai
Elnök: Dr. Eisemann György egyetemi tanár
Opponensek: Dr. Deres Kornélia egyetemi tanársegéd, Dr. habil. Kiss Gabriella egyetemi docens
Tagok: Dr. habil. Molnár Gábor Tamás egyetemi docens, Dr. Kricsfalusi Beatrix egyetemi adjunktus
Témavezetők: Dr. Jákfalvi Magdolna egyetemi tanár, Dr. habil. Bengi László egyetemi docens