Megjelent az Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások 4. című kötet (Reciti–Partium Kiadó, Budapest–Nagyvárad, 2021), amely a tavaly júniusban Nagyváradon rendezett tudományos konferencia szerkesztett, válogatott tanulmányait adja közre.  
 ertelmisegi karriertorenetek 4
 
 
A konferenciasorozat szervezői – egyúttal a kötet szerkesztői –, Boka László egyetemi docens, a BTK Irodalomtudományi Intézet Modern magyar irodalom osztályának tudományos főmunkatársa, valamint Biró Annamária egyetemi adjunktus, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Irodalomtudományi Intézetének oktatója a tanulmányokhoz írt Bevezetőben is hangsúlyozzák: a konferenciák elő­adá­sai minden esetben különböző irodalomtörténeti korszakok szakértőit kívánják érlelő vitára ösztönözni, miközben kiemelt figyelmet fordítanak az interdiszciplinaritásra, így az irodalomtörténet mellett a társterületek kutatóira és a megadott tárgykörökben elért legújabb kutatási eredményeikre is számítanak. 
 
Az értelmiségi karrierek kutatása az irodalom- és művészetszociológia, a társadalomtörténet, illetve a megújuló történettudomány kedvelt témája. A magyar értelmiségtörténet kutatása azonban nem fejlődött önálló tudományággá, és leginkább tematikus részkutatásokban merült fel a különböző karriermodellek feltárásának igénye. Az ezzel összefüggő kapcsolatépítési stratégiákkal leginkább a hálózatkutatás foglalkozott, az írói csoportosulásokkal kapcsolatban is új megközelítésmódot eredményezve. A konferenciasorozat az új források és forrástípusok feltárásának eredményei mellett a jelzett problémákat tematikusan megjelenítő irodalmi művek értelmezési kérdéseivel foglalkozik. 
 
A konferenciasorozatot a BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­t és a Par­ti­umi Ke­resz­tény Egye­tem közösen szervezi 2013 óta.
 
korábbi konferenciák anyagából készült kötetek szintén a reciti.hu portálon érhetők el.