babits konf1A Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet és a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 2021. november 26–27-én a Pázmány Péter Katolikus Egyetem esztergomi Iohanneumában „Gondos elmerülés a részletekben”: Második műhelykonferencia a Babits kritikai kiadások filológiai és textológiai kérdéseiről címmel rendezett konferenciát, amelynek keretében Babits Mihály életművének kritikai kiadásán dolgozó filológusok gyűltek össze, és ismertették az elmúlt évek szakmai eredményeit. 

A konferencia programja letölthető.

Babits Mihály műveinek kritikai kiadásán két kutatócsoport dolgozik: a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet munkatársai készítik Babits költői műveinek kritikai kiadását, a PPKE BTK kutatói pedig már tíz éve a prózai művek, a műfordítások és az esszék sajtó alá rendezésén dolgoznak. A kutatócsoportok két évvel ezelőtt úgy határoztak, hogy a folyamatos szakmai és tudományos együttműködésen túl kétévente konferenciát szerveznek, ahol az érdeklődő közönség előtt beszámolnak a munka állásáról.

Az eredeti tervek szerint a konferenciákat mindig Babits Mihály életének is fontos helyszínein rendezik.
A mostani tanácskozáson az egyes művek kritikai kiadásait készítő szinte összes sajtó alá rendező és kutató megszólalt, és felvetette azokat a szakmai és tudományos problémákat, kérdéseket, amelyekkel munkája során szembesült. A BTK Irodalomtudományi Intézet munkatársai közül Bucsics Katalin, Káli Anita, Major Ágnes, Széchenyi Ágnes, Szénási Zoltán és Visy Beatrix tartott előadást.
A két kutatócsoport nem csupán a két intézmény szakembereit foglalja magába, ezért a konferencia előadói között jelen voltak az Országos Széchényi Könyvtár és a Petőfi Irodalmi Múzeum kutatói, valamint az esztergomi Babits Emlékház múzeumi koncepcióját kidolgozó és a Babits-életmű helyi vonatkozásaiba az érdeklődő közönséget bevezető muzeológus is. A tanácskozáson több előadásban is külön hangsúlyt kapott az életmű digitális filológiai feldolgozása.

babits konf esztergom

A konferencia az OTKA által támogatott K 138529 azonosítószámú, „Babits Mihály verseinek és műfordításainak kritikai kiadása” című projekt keretében valósult meg.