2023. november 22–24-én a Varsói Egyetemen Literatura polska i ukraińska. Rytmy modernizacji (wiek XIX ‒ XX ‒ XXI) [Lengyel és ukrán irodalom. A modernizáció ritmusai (19‒20‒21. század)] címmel rendeztek nemzetközi konferenciát, amelyen részt vett Magdalena Garbacik-Balakowicz a BTK Irodalomtudományi Intézet Közép- és kelet-európai osztályának tudományos segédmunkatársa.

capture 8


A lengyel és ukrán irodalomban megjelenő modernség kérdéseire reflektáló konferencián Magdalena Garbacik-Balakowicz Fenomen Їhav kozak za Dunaj w środkowo-europejskich transferach kulturowych I połowy XIX wieku [Az Ikhav kozak za Dunaj jelensége a 19. század első felének közép-európai kulturális transzfereiben] címmel tartott előadást. Az előadás a Minka-projekt (2021‒2023) című interdiszciplináris projekt kutatási eredményeit mutatta be, különös tekintettel a dal jelentőségére a szláv (köztük a lengyel) és a magyar irodalmak modernizációs folyamataiban.

A konferencia programja letölthető.

A konferencia a lengyel‒ukrán és az ukrán‒lengyel kapcsolatokat és kulturális összefüggéseket a közép- és kelet-európai modernizációs folyamatok tágabb perspektívájában vizsgálta. A modernség kérdését modernizációként, azaz fejlődési folyamatokként értelmezték a résztvevők, az elmúlt két évszázad irodalmi és kulturális transzfereinek széles spektrumából kiindulva. A tanácskozás középpontjában többek között az interkulturális összefüggések jelentősége, az identitás‒nemzet‒multikulturalitás problematikája állt, különös tekintettel a traumatikus tapasztalatoknak az irodalom fejlődési folyamataira gyakorolt hatására, az irodalmi művek újraértelmezésére és az irodalmi recepció, valamint az irodalmi fordítás szerepére.

A konferenciát a Varsói Egyetem Lengyel Filológiai Kara Lengyel Irodalom Intézetének Közép- és Kelet-európai Modernség Műhelye, a Kontextuális Kutatások és Irodalmi Fordítások Műhelye és az Alkalmi és Alkalmazott Irodalom Műhelye rendezte, valamint társszervezői volt a drohobicsi Ivan Franko Állami Pedagógiai Egyetem Igor Meniok Polonisztikai Kutatási és Információs Központja és a kijevi Tarasz Sevcsenko Nemzeti Egyetem Lengyel Tanszéke.

Képek a konferenciáról: