A BTK Irodalomtudományi Intézet Közép- és kelet-európai osztálya 2021. október 1-én rendezte meg közép-európai szemináriumsorozatának újabb eseményét, ahol bemutatkozott az osztály Minka-projekt (20212023) című kutatási programja. Kalavszky Zsófia tartott előadást Egy közép-európai dal a napóleoni háborúk korából címmel, amelyben ismertette a kutatás főbb irányait, téziseit, hipotéziseit, és bemutatta a kutatócsoport tagjait. 

A Közép-európai szeminárium című, a térségünkkel foglalkozó komparatisztikai kutatások mai helyzetéről és feladatairól szóló sorozat célja a hazai közép-európai összehasonlító kutatások felmérése, elmélyítése, a meglévő műhelyek közötti kapcsolattartás erősítése, valamint hozzájárulás a tudományos utánpótlás kineveléséhez. 

További részletek a meghívóban olvashatók.