A BTK Irodalomtudományi Intézet Közép- és kelet-európai osztálya A Márai-kutatás aspektusai Közép-Európában címmel 2022. november 29-én tartotta meg közép-európai szemináriumsorozatának újabb eseményét, amelynek középpontjában  Magdalena Garbacik-Balakowicz cseh nyelvű, Márai Sándor munkásságát feldolgozó monográfiája állt.

garbacik konyvbemutato1

A könyvbemutató beszélgetés meghívott vendégei voltak: Marta Pató cseh irodalomtörténész (Univerzita Pardubice) és Tóth Csilla Márai-kutató.

A meghívó letölthető.

Helyszín: BTK Irodalomtudományi Intézet, Klaniczay terem
(1118 Budapest, Ménesi út 11–13., Eötvös Könyvtár)

A beszélgetés tárgya a kortárs közép-európai – jelen esetben a lengyel, a cseh és a magyar – Márai-befogadás és -értelmezés volt, amely az Irodalomtudományi Intézet egy korábbi eseményhez is kapcsolódik: hat évvel ezelőtt, 2016 őszén tartott előadást Márai Sándor-projektjéről Marija Ribakova (San Diego University – CEU Institute for Advanced Studies), az USA-ban élő orosz író, aki akkor a February 21st, 1989 – Space and Place című projektjén dolgozott Budapesten. A Márai-életút és -életmű, illetve a Budapest mint közép-európai tér ihlette regénye 2020-ban jelent meg Moszkvában.

határhelyzetben való lét, az identitás és a szabadság megőrzése, vagy az Erósz fogalma a Márai-életműben, amelyek Magdalena Garbacik-Balakowicz monográfiájában is kitüntetett figyelmet kapnak, Ribakova intellektuális prózájában a főhősnőt szenvedélyesen foglalkoztató kérdésekként elevenednek meg: a maga kényszerű emigrációját felülvizsgáló, a saját szovjet múltjával való szembenézésére ösztökélő Alekszandr Grosschmid könyveivel a hóna alatt járja a multikulturálissá vált Budapest utcáit.

***

Közép-európai szeminárium című, a térségünkkel foglalkozó komparatisztikai kutatások mai helyzetéről és feladatairól szóló sorozat célja a hazai közép-európai összehasonlító kutatások felmérése, elmélyítése, a meglévő műhelyek közötti kapcsolattartás erősítése, valamint hozzájárulás a tudományos utánpótlás kineveléséhez.