A prágai Karolinum Kiadónál jelent meg a Filozofické souvislosti v literárním díle Sándora Máraiho [Filozófiai összefüggések Márai Sándor irodalmi műveiben] című monográfia. A kötet szerzője Magdalena Garbacik-Balakowicz irodalomtörténész, a BTK Irodalomtudományi Intézet Közép- és kelet-európai osztályának tudományos segédmunkatársa. 

marai borito


A monográfia Márai regényeinek olvasási és értelmezési lehetőségeire mutat rá olyan filozófiai összefüggések szempontjából, amelyeket a magyar szakirodalom eddig részletesen még nem tárt fel.

A kötet bemutatóját 2022. november 29-én 14:00 órakor tartja a Közép- és kelet-eurpóai osztály a BTK Irodalomtudományi Intézet Eötvös Könyvtárában.

A könyv kiemeli a Márai-regényeket a magyar irodalomtörténeti kutatások azon narratívájából, amely hangsúlyosan az önéletrajziság aspektusából, a „regény mint autobiografikus szöveg” kategóriájából vizsgálja Márai legismertebb műveit. Magdalena Garbacik-Balakowicz monográfiájának újdonsága, hogy az értelmezések kontextusába bevonja a regények tágabb és általános érvényű kultúrfilozófiai és antropológiai dimenzióit.

„Márai regényeinek filozófiai olvasata a φιλοσοφία keresésére irányul – egyszerre akarja megragadni a vizsgált jelenségek egyediségét és egyetemességét, valamint igyekszik megtalálni a világ egészének metaforáját a nyelv átvitt, metaforikus és többértelmű természetén keresztül. Jelzi a valóság különböző – pillanatnyi, változó, kiegészítő és néha ellentmondásos – perspektívákból való szemlélésének lehetőségét, amellyel a világ összetettségét és többértelműségét igyekszik megragadni. Az elemzés rávilágít az irodalmi szöveg axiológiai dimenziójára is. A filozófiai interpretáció nem törekszik a rejtett jelentések »teljes feltárására«, vagyis Márai regényeinek totális elemzésére, azonban rámutat azokra a rétegeire, amelyek a szerzőnek az emberről és a világról való mély elmélkedését bizonyítják, és hasonló cselekvésre ösztönzik az olvasót, ami önmagában is par excellence filozófia.”

A kötet cseh és angol nyelvű ismertetése a kiadó honlapján elérhető, a tartalomjegyzék letölthető.