Kálmán C. György (1954. április 22. – 2021. október 17.) „könyvei és cikkei velünk maradnak, segítenek megidézni őt, nagyszerű meglátásait, könnyed stílusát, páratlan humorát, szeretetreméltó, nyitott személyiségét” – írta nekrológjában Veres András.  

kalmancgy


A BTK Irodalomtudományi Intézet Irodalomelméleti osztálya és a Literatura folyóirat 2022-ben irodalomkritikusi díjat alapított Kálmán C. György emlékére. A folyóirat 2022/1. számában munkásságát és személyiségét idéző írások olvashatók. A hatvanadik születésnapjára készült kötet letölthető.

Emlékét szeretettel őrizzük.

Kálmán C. György éppen hatvan éve, április 22-én látta meg a napvilágot. Eleinte izgalomban tartotta a szakmát, hogy melyik irányzathoz csatlakozik. Ő azonban előrelátóan úgy döntött, hogy egyikhez sem. Ennek köszönhető, hogy munkásságát ma már külön irányzatként tartjuk számon. A kilencvenes években azzal a dilemmával szembesült, hogy melyiket tekintse fő működési területének: az irodalomelméletet vagy az irodalomkritikát. [...] Jó szóval oktat és játszani is enged. A pécsi egyetemen elnyerte a Legvajszívűbb Oktató megtisztelő címét, amit a hallgatók kizárólag az ő számára alapítottak.”
(A Nemzet Kalogánya: Kálmán C. György 60.  születésnapjára, szerk. Veres András, a szerk. munkatársa Jeney Éva, Budapest, reciti, 2014.)