Helikon Irodalom- és Kultúratudományi Szemle 2024. március 26-án mutatta be Narratív fordulat című (2023/3.) számát.

African american woman reading a book over red isolated background cover mouth with hand shocked with shame for mistake, expression of fear, scared in silence, secret concept
A lapszámban szereplő írások a narratív fordulat fogalmával kapcsolatos újabb kutatások szerteágazó voltát érzékeltetik: többek között olyan kérdésekkel foglalkoznak, mint a fordulat klasszikus arisztotelészi fogalmának alkalmazása a kortárs populáris kultúra alkotásaira, a narratív ív fogalmának leírása digitális bölcsészeti eljárásokkal, a fordulat szerepe a politikai álláspont kifejtésére vállalkozó regényekben, illetve speciális funkciói és változatai olyan műfajokban, mint a krimi vagy a lírai költészet.

A beszélgetőtés résztvevői voltak: Rákai OrsolyaZ. Varga Zoltán (szerkesztők);
Major Ágnes, Szemes Botond, Szolláth Dávid
Moderátor: Földes Györgyi (főszerkesztő).

A Helikon Irodalom- és Kultúratudományi Szemle 2023/3. számának törzsét a BTK Irodalomtudományi Intézet Irodalomelméleti osztályán folyó narratológiai kutatások keretében 2021-ben tartott konferencia anyagából készült válogatás képezi, kiegészülve néhány tematikusan ehhez kapcsolódó írással.

Az elbeszélés és általában a narrativitás kutatásának az utóbbi évtizedek mediális változásai, a digitális hálózati médiauniverzum alapvetővé válása és az ennek kapcsán felmerülő olyan új koncepciók, mint a transzmediális elbeszélés vagy a transzliteralitás nyomán nyert belátásai új kontextusba helyezték és komplexebbé tették a fordulat fogalmának értelmezését.
Az elbeszélés széles értelemben vett modelljében – ami egyként érvényes fikciós és nem fikciós narratívákra is – a fordulat lényegében az a pont, ahová bizonyos előzmények után jutunk, és ahol döntenünk kell a továbbvezető (az előző lépések által azonban valamennyire meghatározott) irányról.
Ez a megközelítés a fordulat fogalmát új jelentőséggel ruházza fel: nem pusztán a történet élvezeti vagy művészi értékét befolyásolja, de egyenesen a narratív hálózaton belüli mozgás legfontosabb redukciós, formaszervező tényezőjévé teszi.