A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet Irodalomelméleti osztály
A fordulat / The Reversal címmel rendezte meg hatodik narratológiai konferenciáját 2021. június 29-én. 

narrativITI honlapAz intézet Irodalomelméleti osztályán hosszú ideje folyó elbeszéléselméleti kutatások újabb fejezetének részeként indult konferenciasorozat célja az elbeszélés alapvető paramétereinek vizsgálata. Az idei narratológiai konferencia tárgya a „fordulat” volt, amely a narráció tanulmányozásának egyik alapvető, Arisztotelész Poétikájáig visszavezethető fogalma. 
A konferencia keretében mutatták be az Irodalomelméleti osztályon működő Narratológiai Kutatócsoport NarrativITI című új honlapját.A fordulat konferencia programA váratlan fordulat (peripeteia) a cselekedeteknek ellenkezőjére való átváltása a mondottaknak megfelelőleg, éspedig, amint mondjuk, a valószínűség vagy a szükségszerűség szerint…

A konferencia előadásai az elbeszélő szövegek hatalmas, sokféle és bonyolult világában a „fordulat” értelmezésével és szerepének vizsgálatával foglalkoztak egyes elméleti kérdések tárgyalása (például a „fordulat” összefüggése a cselekmény más tényezőivel, illetve a lehetséges cselekménytípusokkal) és esettanulmányok bemutatása (például milyen jellegű „fordulat” megy végbe egy-egy szerző műveiben), illetve további, a „fordulat” jelenségét vizsgáló megközelítések előtérbe helyezésével.

A konferencia programja letölthető. 

 

***

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy az Eötvös Könyvtár átmenetileg nem látogatható, karbantartási munkák miatt a kölcsönzés (a könyvek visszavétele is) szünetel. A Klaniczay-terem csak a rendezvény idején tartott nyitva. Megértésüket köszönjük.