Farkas András Budapest – Varsó – Párizs: Az angyalföldi nejlonbortól a bordói eleganciáig című önéletrajzi visszaemlékezésének ünnepélyes bemutatóját 2022. október 4-én tartották a budapesti Francia Intézetben, ahol a kötet sajtó alá rendezője, Újváriné Tüskés Anna, a BTK Irodalomtudományi Intézet tudományos munkatársa tartott bevezetőt, majd a szerző beszélt életének tanulságairól és könyvének keletkezéséről. 

tuskesa farkasandras konyvbemutato1
A kötet 2022-ben jelent meg a Bölcsészettudományi Kutatóközpont gondozásában, és ugyanebben az évben fracia nyelven is publikálta az emlékiratokat a párizsi Edilivre kiadó.
Farkas András önéletírása a jelentős történelmi események bemutatása és transzkulturális megfigyeléseinek összefoglalása mellett számos időszerű kérdést is felvet.

Farkas András műve a hibrid önéletrajzok típusába sorolható. Egyrészt beletartozik az önéletírás klasszikus hagyományába, mivel a 20. század több nagyhatású történelmi eseményének – Budapest ostroma, az 1956-os nyári egyiptomi és őszi magyarországi események, az 1968-as diáksztrájkok, a vasfüggöny leomlása – elbeszélésével bemutatja a személyiség alakulásának történetét. Emellett található benne családtörténet, társadalomrajz és a történelmi, politikai, kulturális kontextusok elemzése. Másrészt nagy szerepet játszik benne a törekvés az önelemzésre.

tuskesa farkasandras konyvbemutato

Az önéletírás a magyar és francia társadalmat, gazdaságot és geopolitikát vizsgáló transzkulturális megfigyelések mellett gasztronómiai és borászati leírásokat is tartalmaz: utazásokat a pájstlitól a grillezett nyelvhalhalfiléig, a hamis grúz konyaktól a New York állami Château Liberté boráig. Számos időszerű társadalmi, morális, etikai kérdést vet fel: így például azt, hogy jó döntés-e az emigráció, milyen társadalmi és egyéni magatartás várható a befogadó részéről, melyek a sikeres beilleszkedés összetevői, milyen az igazságos haszon- és veszteségelosztás a kereskedelmi vállalkozásokban. 

Tüskés Anna bevezetője és Farkas András beszéde letölthető.

tuskesa farkasandras konyvbemutato2