Az Evangélikus lelkészek Magyarországon életrajzi adattár újabb kötettel gyarapodott. Csepregi Zoltán a Nyugat-Magyarországhoz kapcsolható evangélikus lelkészek életpályáját tette közzé az 1681 utáni anyagot feldolgozó harmadik sorozat első kötetében A soproni országgyűléstől (1681) a korai újkor végéig (1800) III/1: Nyugat-Magyarország (a dunántúli egyházkerület) címmel. 

predikacioA legutóbbi kiadvány és az adattár korábbi kötetei letölthetők.

Az MTA BTK‒Hosszú Reformáció Lendület Kutatócsoport támogatásával létrejött kiadvány azokról a felavatott lelkészekről tesz közzé adatokat, akik 1681 és 1800 között álltak szolgálatba, és az evangélikus tanítás szellemében működtek az egykori Magyar Királyság területén. Az időhatárok az evangélikus egyháztörténet „hosszú 18. századát” jelölik, amelynek egyházpolitikáját a Carolina Resolutio (1731), valamint II. József türelmi rendelete (1781) alakította. A korábbi, 17. századi lelkészéletrajzokat közlő kötetekhez képest a legnagyobb változást a forrásadottságok alakulása hozta: az egyházközségi anyakönyvek elterjedése és fennmaradása lehetővé tette, hogy sokkal pontosabban követhessük, melyik időszakban és milyen beosztásban töltött be valaki lelkészi hivatalt.