Az MTA BTK Lendület Hosszú reformáció Kelet-Európában (1500–1800) Kutatócsoport a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetével közösen Klaniczay Tibor irodalomtörténeti univerzuma címmel 2023. március 20‒24. között négynapos mesterkurzust szervez Budapesten.

klaniczay100 blue jpeg

Az idei rendezvény fókuszában Klaniczay Tibor munkássága áll, hiszen 2023-ban emlékezünk az intézetalapító születésének 100. évfordulójára. Az előadók Klaniczay Tibor kutatási témáit és az általa érdemben vizsgált kérdéseket tekintik át, illetve rekontextualizálják ezeket a kortárs irodalomtörténeti kutatás horizontjában. Ily módon a mesterkurzus a Klaniczay Tibor-emlékév részét is képezi.

Célcsoport: Irodalom- és történettudományi, valamint teológiai magiszter és PhD-képzésben részt vevő hallgatók, akiknek érdeklődése, kutatása a reformáció irodalom- és egyháztörténetéhez kapcsolódik, maximum 10 fő.

A mesterkurzus ingyenes, a résztvevőknek a szállást biztosítjuk. 

A jelentkezés feltételeiről és módjáról további részletek a letölthető felhívásban olvashatók.

jelentkezések beadási határideje: 2023. január 17.

A benyújtott jelentkezéseket a beadást követően elbíráljuk, és a jelentkezőket e-mailben értesítjük 2023. január 31-ig.