Az MTA BTK Lendület – Hosszú Reformáció Kelet Európában Kutatócsoport 2022. június 14-én workshopot rendezett A kora újkori női diskurzus lehetőségei – Női tapasztalat a hosszú reformáció kontextusában címmel a BTK Irodalomtudományi Intézet Klaniczay termében. 

lendulet workshop 2022A konferencia programja letölthető.

A témák feldolgozása esettanulmányok és nagyobb áttekintések keretében történt az irodalomtörténet, a történettudomány, művészettörténet, társadalomtudomány, néprajz, teológia és pedagógia területéről. Egyes előadások multidiszciplináris jelleggel dolgozták fel témájukat, a különböző tudományterületek megközelítéseit szintetizálva. 

noi diskurzus2
A workshop központi kérdései közé tartozott, hogy a nők hogyan járultak hozzá a reformáció folyamataihoz, beszélhetünk-e önálló női tapasztalatról, és ha igen, ez miben tér el az eddig ismert diskurzustól, módosítja-e annak kereteit. Ezzel szorosan összefügg a forráshasználat és a módszertan kérdése, hiszen a nők részvétele és reprezentációja nem feltétlenül esett egybe a férfiak esetében feltárt formákkal (pl. író/költő, földbirtokos, patrónus, politikus/közszereplő).
 
A legtöbb nőalak a 17–18. századból vált láthatóvá, ezért a workshop is elsődlegesen erre az időszakra koncentrált, nem kizárva természetesen a korábbi századok vizsgálatát sem. A halotti beszédek nőképét három előadás is elemezte (Gyulai Éva, Papp Ingrid, Móré Tünde). A 17. századi levelezések kutatási problémáiról Balogh Zsuzsánna beszélt. Lázok Klára iktári Bethlen Zsuzsanna könyvtárát mutatta be előadásában. A női szerzőség kérdéskörét Hernády Judit és Gesztelyi Hermina előadásai tematizálták, Tóth Zsombor pedig nagyobb léptékben a kutatási lehetőségekről adott áttekintést. 

img 0740
 
(Fotók: Móré Tünde)
---------------------

Előzmények:
A konferenciafelhívás letölthető.