Az MTA BTK Lendület – Hosszú Reformáció Kelet Európában Kutatócsoport 2022. június 14-én workshopot rendez A kora újkori női diskurzus lehetőségei – Női tapasztalat a hosszú reformáció kontextusában címmel. 

lendulet workshop 2022


Helyszín
: BTK Irodalomtudományi Intézet, Klaniczay terem (1118, Budapest, Ménesi út 1113.)

A konferencia programja letölthető.

A workshop központi kérdései közé tartozik, hogy a nők hogyan járultak hozzá a reformáció folyamataihoz, beszélhetünk-e önálló női tapasztalatról, és ha igen, 
ez miben tér el az eddig ismert diskurzustól, módosítja-e annak kereteit. Ezzel szorosan összefügg a forráshasználat és a módszertan kérdése, hiszen a nők részvétele és reprezentációja nem feltétlenül esett egybe a férfiak esetében feltárt formákkal (pl. író/költő, földbirtokos, patrónus, politikus/közszereplő). A javasolt témák között a szervezők esettanulmányokra és nagyobb áttekintésekre is számítanak az irodalomtörténet, a történettudomány, művészettörténet, társadalomtudomány, néprajz, teológia és pedagógia területéről. Örömmel fogadnak olyan előadásokat, amelyek multidiszciplináris jelleggel dolgozzák fel a témát, és a különböző tudományterületek megközelítéseit szintetizálják. Mivel a legtöbb nőalak a 17–18. századból vált láthatóvá, a workshop is elsődlegesen erre az időszakra koncentrál, nem kizárva természetesen a korábbi századok vizsgálatát sem.


Helyszín: BTK Irodalomtudományi Intézet, Klaniczay terem (1118, Budapest, Ménesi út 1113.) 

--------------------- 

A konferenciafelhívás letölthető.