Az Irodalomtudományi Intézet Modern Magyar Irodalmi Osztályán alapított Erdődy Edit-díjat 2020-ban 
 

Kutasy Mercédesz 

nyerte el 

Párduc márványlapon 
Barangolások a latin-amerikai irodalom és művészet határterületein 
 

című könyvéért (Jelenkor Kiadó, Budapest, 2019). 

A díj átadására 2020. február 18-án 14:00 órakor került sor az Irodalomtudományi Intézet
I. emeleti tanácstermében (1118 Budapest, Ménesi út 11–13). Laudációt mondott Virágh András.

Az Erdődy Edit-díjat a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet Modern Magyar Irodalmi Osztályának közössége az Erdődy és Szabics családdal egyetértésben évente ítéli oda olyan kortárs irodalmi, színházi vagy irodalomtudományi teljesítmény elismeréseként, amely a humor, az irónia, a szatíra, illetve a bevett evidenciákra való elfogulatlan rákérdezés eszközével a társadalmi megértés, a szolidaritás és humánum értékeit segíti érvényesülni.

ErdodyEdit dij

díj Erdődy Edit személyiségére és munkásságára emlékeztető egyedi tárgy, amelyet Szabics Ágnes képzőművész – a névadó lánya – készít, és amelyhez kísérő oklevél is tartozik.

Fényképek (Csörsz Rumen István)