2021. december 1–4. között Szegeden rendezték meg a BTK Irodalomtudományi Intézet, az SZTE BTK Klasszika-Filológiai és Neolatin Tanszéke valamint az MTA-ELTE Humanizmus Kelet-Közép-Európában Lendület Kutatócsoport közös szervezésében az V. Neolatin Konferenciát A latin nyelv a kora újkori Magyarország és Erdély kultúrájában és művelődésében címmel. 

A konferencia képei: