2021. december 1‒4. között a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Klasszika Filológiai és Neolatin Tanszéke adott otthont A latin nyelv a kora újkori Magyarország és Erdély kultúrájában és művelődésében címmel rendezett V. Neolatin konferenciának.

v neolatin konferencia fb


A konferencia társrendezője volt a BTK Irodalomtudományi Intézet és az MTA-ELTE Humanizmus Kelet-Közép-Európában Lendület Kutatócsoport. 
A konferencia programja és plakátja letölthető.

2021. december 1–4. között Szegeden rendezték meg a BTK Irodalomtudományi Intézet, az SZTE BTK Klasszika-Filológiai és Neolatin Tanszéke valamint az MTA-ELTE Humanizmus Kelet-Közép-Európában Lendület Kutatócsoport közös szervezésében az V. Neolatin Konferenciát A latin nyelv a kora újkori Magyarország és Erdély kultúrájában és művelődésében címmel.

v_neolatin_konferencia_beham_grammatica-1.jpgAz előző évek tematikájától eltérve az idei konferencián a latin nyelv kora újkori magyarországi helyzete került a középpontba, kitérve a latin nyelv oktatásának hazai történetére, a latin nyelv műveltségben, társadalomban, irodalomban betöltött szerepére, összevetve az anyanyelvi irodalommal és az ország területén született egyéb nyelvű szövegekkel. Az egyes régiók közötti átjárhatóság biztosítása is a latin nyelv egyik legfontosabb funkciójának tekinthető. Ennek jegyében a konferencia altémaként kiemelt figyelmet szentelt a 15–18. századi erdélyi, Erdélyhez kötődő neolatin szövegeknek, illetve olyanoknak, amelyek Erdély szerepére, sajátosságaira, történelmére reflektálnak. Különös aktualitást adott a témának, hogy 2021-ben volt Báthori Istvánt erdélyi fejedelemmé választásának 450. évfordulója. 

v_neolatin_konferencia_konyvbemutato-1.jpgA konferencia keretében, december 1-én 18:00 órakor mutatták be az előző, IV. Neolatin Konferencia kötetét:
Békés Enikő – Kasza Péter – Kiss Farkas Gábor (szerk.): Latin nyelvű udvari kultúra Magyarországon a 15–18. században. A IV. Neolatin Konferencia előadásainak szerkesztett változata. Convivia Neolatina Hungarica IV. Szeged: Lazi, 2021. 
A könyvet Balázs Mihály ismertette. 

Az esemény a személyes részvételen kívül élő közvetítésben is követhető volt a Zoom felületén. 

A konferencia a BTK Irodalomtudományi Intézet, a Szegedi Tudományegyetem és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg.

Az eseményről készült beszámoló és a fényképek letölthetők.

 

------------------------------------------------------------------------
A Bölcsészettudományi Kutatóközpont intézményeiben és rendezvényein szájat és orrot eltakaró maszkot kell viselni. Az események oltási igazolással látogathatók.