2021. november 13-án a Kozma utcai Új Köztemető szóróparcellájában vettünk végső búcsút Kálmán C. György (1954–2021) irodalomtörténésztől, az Irodalomtudományi Intézet Elméleti osztályának tudományos főmunkatársától. 
A temetésen a BTK Irodalomtudományi Intézet nevében volt tanára, későbbi munkatársa, Veres András mondott beszédet

Kálmán C. Györggyel együtt gyászoljuk egy héttel korábban elvesztett testvérét, Kálmán László nyelvészt, a Nyelvtudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársát is.
Petrőczi Éva búcsúversét Molnár Piroska mondja el

Emléküket megőrizzük.