A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából 2020. november 3-án 17:00 órakor került sor az idei

ünnepélyes átadására. 
A 2020. évi kitüntetést 
 
a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének tudományos munkatársa kapta az 

Arany János: Elbeszélő költemények (Bp., MTA BTK Irodalomtudományi Intézet – Universitas Kiadó, 2019) kritikai kiadás sajtó alá rendezéséért és Petelei István műveinek kritikai kiadásáért. 

KissJozsef


A kuratórium nevében Szilágyi Márton beszélt.

Laudációt mondott Csörsz Rumen István.

Befejezésül Török Zsuzsa 

Arany-textológia: a szerzői intenciótól a társadalmi és mediális kontextusig 

címmel tartott előadást

Az estet vezette: Békés Enikő, a kuratórium tagja.

 

(A díjátadó ünnepséget a pandémia következtében kialakult helyzetre való tekintettel online rendeztük meg. 
November 3-án az élő közvetítés 17:00 órától volt elérhető.)