A Magyar Tudomány Ünnepe Tudomány: út a világ megismeréséhez című programsorozatának kiemelt előadásában 2022. november 17-én Az irodalomtudomány mint digitális bölcsészet: aktuális kutatási irányok és fejlesztési eredmények címmel Kecskeméti Gábor, az MTA rendes tagja, a BTK Irodalomtudományi Intézet igazgatója az irodalomtudománynak a digitális fejlesztések után elérhető új kutatási módszereit és célkitűzéseit szemléltette, a 19–20. század néhány nemzeti klasszikusának szövegeit használva látványos példaként.

digitalis irodalomtudomany eloadas 20221118
Az MTA Székház Dísztermében tartott előadást követő beszélgetést Fellegi Zsófia, a BTK Irodalomtudományi Intézet munkatársa vezette. 

Bővebb ismertetés a Magyar Tudományos Akadémia honlapján.

Az előadás és beszélgetés felvétele megtekinthető 
az MTA YouTube-csatornáján

Az informatika térhódítása az elmúlt évtized során alaposan átalakította az irodalomtudomány módszertanát és szemléletét is. Minden korábbinál szabatosabbá vált a szoros szövegelemzés; a nagy terjedelmű szövegek özönén (például az egyes nemzetek regényirodalmának egészén) alkalmazható, olykor már a mesterséges intelligencia tartalom- és érzelemelemző eljárásaival is támogatott statisztikai módszerek pedig olyan műfaji, tematikai és retorikai sajátosságok megragadását tették lehetővé, amelyek korábban elérhetetlenek lettek volna. 

 

digitalis irodalomtudomany eloadas1Kecskeméti Gábor és Fellegi Zsófia


A magyar irodalomtörténet, a nemzeti klasszikusok életműve olyan terep, ahol a számítógéppel támogatott szövegfeldolgozó és közzétevő eljárásoknak meghatározó a jelentőségük. Ezekben a fejlesztésekben vezető szerepet játszik a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézete, amely 2021 óta a Digitális Örökség Nemzeti Laboratórium konzorciumi tagjaként végezheti fejlesztéseit. A munkában az irodalomtörténeti alapkutatás és az informatikai innováció kutatási célképzetei a legszorosabb szimbiózisban vannak, méghozzá úgy, hogy a nemzeti identitás meghatározó fontosságú kulturális örökségének, a nemzeti irodalmi hagyomány szöveges emlékeinek elérhetőségét és átláthatóságát a korábbiakkal össze sem mérhető mértékben biztosítják. 


digitalis irodalomtudomany eloadas2