A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet 2022. november 4-én rendezte meg az idei Kiss József-díj ünnepélyes átadását BTK Irodalomtudományi Intézet Klaniczay termében.
A 2022. évi kitüntetést Doncsecz Etelka érdemelte ki Verseghy Ferenc levelezése (Magyar írók levelezése. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2019) című kötetéért.

kiss jozsef dij
A kuratórium nevében Szilágyi Márton beszélt.
Laudációt mondott Csörsz Rumen István.

Befejezésül Doncsecz Etelka Verseghy Ferenc a katedrán. Egy régi szóbeszéd anatómiája címmel tartott előadást

Az estet Kelevéz Ágnes, a kuratórium tagja vezette.

A meghívó letölthető.

A díjat a kiváló textológus, Petőfi-kutató emlékére gyermekei, Kiss Anikó és Kiss Péter alapították olyan fiatal kutatók számára, akik a magyar irodalmi textológia területén kiemelkedőt alkottak. Felkérésük alapján a díj odaítéléséről a Kiss József-kuratórium dönt.