Arany János Összes Művei retrokonverzió

 aranykorAz Arany János-emlékév során az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet és a DigiPhil (a Petőfi Irodalmi Múzeum és az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet közös szolgáltatása) munkatársai digitalizálták és jelölőnyelvi kódolással dolgozták fel az 1951 és 2015 között tizenkilenc kötetben megjelent című kritikaikiadás-sorozatot.

A retrospektív konverzió során létrehozott jelölőnyelvi átiratok a Text Encoding Initiative (TEI) ajánlása alapján készültek. Az átalakítás során jelentős adatgazdagodás jött létre: a személy- és helyneveket megfeleltették a Koha könyvtári rendszerben tárolt azonosítóknak. A kritikai szövegek hálózati rendszerben történő elrendezése nyomán új, összetett keresési lehetőségek állnak elő:

 • egy-egy szerzőnek a kéziraton tett javításai, törlései vagy beszúrásai gyorsan összegyűjthetők;
 • könnyen vizualizálhatók lesznek a személyközi kapcsolatok: a különféle kiadásokban említett személyek egymás mellé helyezhetők;
 • adott földrajzi helyen írott levelek egymás mellé rendelhetők.

Az Arany-kéziratok fakszimiléi és az adott kéziratok kritikai kiadás által gondozott szövegei is összekapcsolhatók egymással. (Ez a funkció még további fejlesztés alatt áll.)

Ezek a kiadások képezhetik a jövőben már digitálisan készülő új kiadások alapját, amelyekkel a folyamatos javítás lehetőségét megengedő szövegek jöhetnek létre.

 

Az egyes kötetek eredeti formájukban PDF-formátumban ugyancsak elérhetők az Irodalomtudományi Intézet Nemzeti klasszikusok kritikai kiadásai portáljáról.

 

Költemények:

 • Arany János, Kisebb költemények, kiad. Voinovich Géza, Bp., Akadémiai Kiadó, 1951 (Arany János Összes Művei, 1), 568 l. + 8 t. http://digiphil.hu/context:ajom1
 • Arany János, Az elveszett alkotmány, Toldi, Toldi estéje, kiad. Voinovich Géza, Bp., Akadémiai Kiadó, 1951 (Arany János Összes Művei, 2), 293 l. + 5 t. http://digiphil.hu/context:ajom2
 • Arany János, Elbeszélő költemények, kiad. Voinovich Géza, Bp., Akadémiai Kiadó, 1952 (Arany János Összes Művei, 3), 352 l. + 4 t. http://digiphil.hu/context:ajom3
 • Arany János, Keveháza, Buda halála, A hun trilógia töredékei, kiad. Voinovich Géza, Bp., Akadémiai Kiadó, 1953 (Arany János Összes Művei, 4), 288 l. + 5 t. http://digiphil.hu/context:ajom4:ajom4
 • Arany János, Toldi szerelme, A Daliás idők első és második dolgozata, kiad. Voinovich Géza, Bp., Akadémiai Kiadó, 1953 (Arany János Összes Művei, 5), 581 l. http://digiphil.hu/context:ajom5:ajom5
 • Arany János, Zsengék, töredékek, rögtönzések, kiad. Voinovich Géza, Bp., Akadémiai Kiadó, 1952 (Arany János Összes Művei, 6), 267 l. + 8 t. http://digiphil.hu/context:ajom6:ajom6

Drámafordítások:

 • Arany János, Drámafordítások 1, Shakespeare: A Szent-Iván éji álom, Hamlet, dán királyfi, János király, kiad. Ruttkay Kálmán, Bp., Akadémiai Kiadó, 1961 (Arany János Összes Művei, 7), 421 l. + 7 t. (Webes publikálás folyamatban.)
 • Arany János, Drámafordítások 2, Arisztophanész: A lovagok, A felhők, A darázsok, A béke, Az acharnaebeliek, kiad. Kövendi Dénes, Bp., Akadémiai Kiadó, 1961 (Arany János Összes Művei, 8), 463 l. + 4 t. (Webes publikálás folyamatban.)
 • Arany János, Drámafordítások 3, Arisztophanész: A madarak, A békák, Lysistraté, A nők ünnepe, A nőuralom, Plutos, kiad. Kövendi Dénes, Bp., Akadémiai Kiadó, 1961 (Arany János Összes Művei, 9), 612 l. + 4 t.(Webes publikálás folyamatban.)

Prózai művek:

 • Arany János, Prózai művek 1, Eredeti szépprózai művek, szépprózai fordítások, kisebb cikkek, tanulmányok, iskolai jegyzetek [1841–1860], kiad. Keresztury Mária, Bp., Akadémiai Kiadó, 1962 (Arany János Összes Művei, 10), 673 l. + 4 t. (Webes publikálás folyamatban.)
 • Arany János, Prózai művek 2, 1860–1882, kiad. Németh G. Béla, Bp., Akadémiai Kiadó, 1968 (Arany János Összes Művei, 11), 939 l. + 6 t. (Webes publikálás folyamatban.)
 • Arany János, Prózai művek 3, Glosszák, szerkesztői üzenetek, szerkesztői megjegyzések, előfizetési felhívások, kiad. Németh G. Béla, Bp., Akadémiai Kiadó, 1963 (Arany János Összes Művei, 12), 651 l. + 7 t. (Webes publikálás folyamatban.)

Hivatali iratok:

 • Arany János, Hivatali iratok 1, Nagyszalonta, Nagykőrös, Budapest 1831–1865, kiad. Dánielisz Endre, Törös László, Gergely Pál, Bp., Akadémiai Kiadó, 1966 (Arany János Összes Művei, 13), 601 l. + 8 t. http://digiphil.hu/context:ajom13 
 • Arany János, Hivatali iratok 2, Akadémiai évek 1859–1877, kiad. Gergely Pál, Bp., Akadémiai Kiadó, 1964 (Arany János Összes Művei, 14), 779 l. + 9 t. http://digiphil.hu/context:ajom14

Levelezés:

 • Arany János, Levelezés 1, Levelezése 1828–1851, kiad. Sáfrán Györgyi, a Tompa Mihállyal folytatott levelezést kiad. Bisztray Gyula, a Kertbeny Károllyal és Szilágyi Istvánnal folytatott levelezést kiad. Sándor István, Bp., Akadémiai Kiadó, 1975 (Arany János Összes Művei, 15), 949 l. http://digiphil.hu/context:ajom15:ajom15
 • Arany János, Levelezés 2, Levelezése 1852–1856, kiad. Sáfrán Györgyi, a Tompa Mihállyal folytatott levelezést kiad. Bisztray Gyula, a Kertbeny Károllyal és Szilágyi Istvánnal folytatott levelezést kiad. Sándor István, Bp., Akadémiai Kiadó, 1982 (Arany János Összes Művei, 16), 1262 l. http://digiphil.hu/context:ajom16:ajom16
 • Arany János, Levelezés 3, Levelezése 1857–1861, kiad. Korompay H. János, a német nyelvű leveleket kiad. Bódyné Márkus Rozália, a latin nyelvű szövegeket jegyz. Jankovits László, név- és címmutató Tóth Magdolna, Bp., Universitas Kiadó, 2004 (Arany János Összes Művei, 17), 1181 l. http://digiphil.hu/context:ajom17:ajom17
 • Arany János, Levelezés 4, Levelezése 1862–1865, kiad. Új Imre Attila, a latin szövegrészeket ford., jegyz. Bartók István, a német szövegrészeket ford., jegyz. Bódyné Márkus Rozália, az angol szövegrészeket ford., jegyz. Glant Tibor, a francia szövegrészeket ford., jegyz. Korompay H. János, az olasz szövegrészeket ford., jegyz. Szörényi László, Bp., Universitas Kiadó–MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, 2014 (Arany János Összes Művei, 18), 1197 l. http://digiphil.hu/context:ajom18:ajom18:ajom18
 • Arany János, Levelezés 5, Levelezése 1866–1882, kiad. Korompay H. János, a német szövegrészeket ford., jegyz. Bódyné Márkus Rozália, az angol szövegrészeket ford., jegyz. Hites Sándor, a francia szövegrészeket ford., jegyz. Korompay H. János, a latin szövegrészeket ford., jegyz. Lengyel Réka, Bp., Universitas Kiadó–MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, 2015 (Arany János Összes Művei, 19), 1045 l. http://digiphil.hu/context:ajom19:ajom19