Tarnai3Az Irodalomtudományi Intézet 2019. szeptember 24–25-én emlékkonferenciát rendezett Tarnai Andor (1925–1994) akadémikus, az MTA Irodalomtudományi Intézet egykori főosztályvezetője és az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanszékvezető professzora halálának 25. évfordulója alkalmából.

Az emlékkonferencia előadásai – az életmű aktív használatáról tanúskodva – szorosan kapcsolódtak Tarnai Andor munkásságához és kutatási területeihez. 

A konferencián mutatták be a Tarnai Andor munkássága című honlapot, amelyen a teljes életmű, illetve a róla szóló szakirodalom is elérhető.

Tarnai Andornak a források széleskörű és elmélyült ismeretén alapuló munkássága felöleli a Magyarország multietnikus régióiban létrejövő írásbeliség, különösen az irodalmi alkotások mögött feltárható elvek, hagyományok, hatások, korabeli kihívások, feladatok és célok viszonyrendszerét a középkortól a 19. század végéig, tudománytörténeti tárgyaiban pedig azon is túl. Két alapvető szemléleti iránya az irodalmi tudat (az irodalmi gondolkodás, az irodalmi önreflexió) történetének vizsgálata és az irodalmi művek mint az adott korszakba ágyazott, az intellektuális, esztétikai és politikai történésekkel – nemzetközi hatások figyelembevételével – reflektált kommunikatív viszonyt teremteni képes jelenségek sokrétű kontextualizálása volt. 

A konferencia programja letölthető. 

A konferencia előadásairól készült felvételek a Videotorium honlapon elérhetők.