PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont 

főigazgatója két témakörben pályázatot hirdet 

„TUDOMÁNYOS SEGÉDMUNKATÁRS (FIATAL KUTATÓ)” 

közalkalmazotti munkakörének betöltésére. 

Az egyik kutatási téma: 

Digitális adatkezelési technológiák alkalmazása az irodalomtudomány bibliográfiai és textológiai munkájában 

 

A fiatal kutató feladata, hogy részt vegyen az MTA BTK Irodalomtudományi Intézete olyan textológiai kutatásaiban és munkálataiban, amelyek a nemzeti klasszikusok életművéből készített kritikai kiadások digitalizálására, jelölőnyelvi feldolgozására, adatbázisokba való konvertálására, online szolgáltatására, továbbá az irodalomtudományi bibliográfiák adatgyűjtésére, elektronikus feldolgozására, szerkesztésére és közzétételére irányulnak. A szövegek és az adatok kezeléséhez magas szintű digitális jártasság szükséges (jelölőnyelvek és adatbázisok ismerete, bibliográfiai adatbázis építése). A kutató további feladata, hogy közreműködjék a magyar irodalomtörténeti szintézis megírásában és megszerkesztésében.

 

A másik kutatási téma: 

 

Textológiai és történeti kutatások a 16–19. századi magyarországi irodalomban 

 

A fiatal kutató feladata, hogy részt vegyen az MTA BTK Irodalomtudományi Intézete kutatásaiban, amelyek a nemzeti klasszikusok életművéből kritikai kiadások elkészítésére és/vagy jelentős alkotói életművek, kiemelkedő művek, korszakok, műfajok, motívumok irodalom- és eszmetörténeti kontextualizálására és értelmezésére irányulnak. A tanulmányozandó szövegcsoportnak a 16. századtól a 19. század végéig tartó időszakból, a magyarországi magyar, latin, német vagy szláv nyelvű irodalom köréből kell kikerülnie, a jelentkező képzettségének, felkészültségének és érdeklődésének megfelelően. A szövegek kezeléséhez magas szintű digitális jártasság szükséges. A kutató további feladata, hogy közreműködjék a magyar irodalomtörténeti szintézis kötetrészeinek, fejezeteinek megírásában és megszerkesztésében.

 

A pályázat benyújtásának határideje:  2017. június 30.

A részletes kiírások és a pályázati feltételek az alábbiakban letölthetők:

Digitális adatkezelési technológiák
Textológiai és történeti kutatások