A REFORMÁCIÓ EMLÉKEZETE A KORA ÚJKORBAN

PROTESTÁNS ÉS KATOLIKUS ÉRTELMEZÉSEK A 16–18. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON 

 

Debreceni Egyetem, 2017. május 18–20. 

A Debreceni Egyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézete (Reformációkutató és Kora Újkori Művelődéstörténeti Műhely és a Magyar Emlékezethelyek Kutatócsoport – az NKFIH/OTKA 112335 pályázat támogatásával), az Irodalomtudományok Doktori Iskolája, a Tiszántúli Református Egyházkerület és a Debreceni Református Kollégium, valamint az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya, együttműködve az egyetemek régi magyar irodalom tanszékeivel, a Reformáció Emlékbizottsággal, a Refo 500 – Refo RC nemzetközi konzorciummal és az Országos Széchényi Könyvtárral 2017. május 18–20. között a reformáció 16–18. századi protestáns és katolikus emlékezetét vizsgáló konferenciát rendezett Debrecenben.

teljes program letölthető.

 

***

További együttműködő partnerek:

Reformáció Emlékbizottság, Debrecen Megyei Jogú Város, Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Tiszántúli Református Egyházkerület, Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Tiszántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei, Református Művelődés- és Iskolatörténeti Kutatóintézet, Magyarországi Evangélikus Egyház.

Előzmények:
konferenciafelhívás és a további dokumentáció letölthető.