A REFORMÁCIÓ EMLÉKEZETE A KORA ÚJKORBAN

PROTESTÁNS ÉS KATOLIKUS ÉRTELMEZÉSEK A 16–18. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON 

 

Debreceni Egyetem, 2017. május 18–20. 

A Debreceni Egyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézete (Reformációkutató és Kora Újkori Művelődéstörténeti Műhely és a Magyar Emlékezethelyek Kutatócsoport – az NKFIH/OTKA 112335 pályázat támogatásával), az Irodalomtudományok Doktori Iskolája, a Tiszántúli Református Egyházkerület és a Debreceni Református Kollégium, valamint az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya, együttműködve az egyetemek régi magyar irodalom tanszékeivel, a Reformáció Emlékbizottsággal, a Refo 500 – Refo RC nemzetközi konzorciummal és az Országos Széchényi Könyvtárral 2017. május 18–20. között a reformáció 16–18. századi protestáns és katolikus emlékezetét vizsgáló konferenciát rendez Debrecenben.

A konferencia tervezett előadásairól és egyéb programjairól, valamint a jelentkezés és szállásfoglalás tudnivalóiról tájékoztató második körlevél, illetve az elérhető szálláshelyekkel kapcsolatos információk letölthetők.

 

A konferencia és a regisztráció további részleteiről a harmadik körlevél tájékoztat, valamint a teljes program letölthető.

 

***

Időpont:

A konferencia 2017. május 18-án, csütörtök délután 13:30-kor kezdődik és május 20-án, szombaton, a 17:30-kor kezdődő záró fogadással ér véget.

Helyszínek:
A konferencia előadásainak helyszíne az első két napon, május 18–19-én (csütörtökön és pénteken) a Debreceni Egyetem főépülete (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.). A tanácskozást az I. emeleti Aulában tartják, a Róth Miksa által tervezett, 1938-ban átadott, majd 2012-ben helyreállított díszablakok alatt. Ezek azokat a nyugat-európai egyetemeket jelenítik meg, amelyek orientációs pontokat és peregrinációs célokat jelentettek a 16–18. századi debreceni és más magyarországi protestáns diákok számára: Wittenberg, Genf, Zürich, Utrecht. A harmadik napon, 2017. május 20-án (szombaton) a frissen felújított Debreceni Református Kollégium Dísztermében 
(4026 Debrecen, Kálvin tér 16.) folytatódik a tanácskozás. 

További együttműködő partnerek:
Reformáció Emlékbizottság, Debrecen Megyei Jogú Város, Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Tiszántúli Református Egyházkerület, Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Tiszántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei, Református Művelődés- és Iskolatörténeti Kutatóintézet, Magyarországi Evangélikus Egyház.

Előzmények:
konferenciafelhívást tartalmazó 
első körlevél letölthető.