A Bölcsészettudományi Kutatóközpont főigazgatója pályázatot hirdet a BTK Irodalomtudományi Intézetébe tudományos segédmunkatárs munkakör betöltésére három kutató számára.
Kutatási téma: Textológiai és történeti kutatások a 15–20. századi magyarországi irodalomban 

BTK ITI logo1

A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. augusztus 15. 
A munkakör az elbírálást követően 2022. szeptember 1-től tölthető be. 
A további feltételeket a részletes pályázati felhívás tartalmazza, amely a Bölcsészettudományi Kutatóközpont honlapján is elérhető.

A kutató feladata, hogy részt vegyen a BTK Irodalomtudományi Intézet kutatásaiban, amelyek a nemzeti klasszikusok életművéből kritikai kiadások elkészítésére, jelentős alkotói életművek, kiemelkedő művek, korszakok, műfajok, motívumok irodalom- és eszmetörténeti kontextualizálására és értelmezésére irányulnak. A tanulmányozandó szövegcsoportnak a 15. századtól a 20. század végéig tartó időszakból, a magyarországi magyar, latin, német vagy szláv nyelvű irodalom köréből kell kikerülnie a jelentkező képzettségének, felkészültségének és érdeklődésének megfelelően. A szövegek kezeléséhez magas szintű digitális jártasság szükséges. A kutató további feladata, hogy közreműködjék a magyar irodalomtörténeti szintézis kötetrészeinek, fejezeteinek megírásában és szerkesztésében, valamint és az intézet bibliográfiai és tudományszervezési feladatainak ellátásában.