A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet Digitális módszerek az irodalomtudomány támogatására című mesterkurzusa a korszerű digitális módszerek alkalmazási lehetőségeiről tájékoztatja a szakmai közönséget és az érdeklődők szélesebb körét. 

digitalis mesterkurzus 2022 majus

 

A sorozat keretében 2022. május 24-én Nemzetközi szervezetek médiareprezentációja 2018 és 2020 között – magyar, lengyel, ukrán, belorusz, kazah és orosz sajtó szövegbányászati vizsgálata címmel 1,3 millió újságcikket tartalmazó háromnyelvű (magyar, orosz, lengyel) korpusz elemzésének különféle módszereiről tartott előadást a BTK Irodalomtudományi Intézet I. emeleti tanácstermében Ring Orsolya (tudományos munkatárs, Társadalomtudományi Kutatóközpont) a kvantitatív módszerek, szövegbányászat, diskurzuselemzés, szentimentelemzés és társadalomtörténet kutatója.