vadernagabor alexandra josephAz Orosz Tudományos Akadémia Szlavisztikai Intézetében, a Többnemezetiségű Osztrák Birodalom Kutatóközpont által rendezett Interdiszciplináris Közép-Európai Műhely című előadássorozat keretében 2021. december 21-én Vaderna Gábor, a BTK Irodalomtudományi Intézet tudományos főmunkatársa tartott angol nyelvű előadást online formában a hercegi párhoz szóló versekben alkalmazott költői technikákról. 

A Többnemezetiségű Osztrák Birodalom Kutatóközpont (Центр по изучению истории многонациональной Австрийской империи, Институт славяноведения РАН) szervezésében zajló Interdiszciplináris Közép-Európai Műhely (Междисциплинарный центральноевропейский семинар) előadássorozat célja, hogy történészek, irodalomtörténészek és a kultúratudományok kutatói együtt vitassák meg a közép-európai régió politikai, kulturális és nyelvi kapcsolatait.

Az egy óra hosszúságú, Occasional poetry – representative poetry: Poetic representation of the marriage of Palatine Joseph and Grand Duchess Alexandra Pavlovna (Alkalmi költészet – reprezentatív költészet: József nádor és Alekszandra Pavlovna nagyhercegnő házasságának költői ábrázolása) című előadás a 18–19. század fordulójának fontos diplomáciai eseményét, József nádor és Alexandra Pavlovna orosz nagyhercegnő esküvőjének és rövid házasságának költészeti reprezentációját elemezte. A hercegi pár 1799. október 30-án kelt egybe Szentpéterváron az osztrák császár és az orosz cár közötti szövetséget megerősítendő. József és Alexandra 1800. február 1-én érkeztek meg budai szállásukra. Az előadás az ekkor kezdődő több mint három hónapig húzódó ünnepségsorozatot mutatta be. A magyar nemesi birtokok, valamint Pest és Buda polgárai ezeken az alkalmakon fejezték ki tiszteletüket, de közölték politikai álláspontjukat is: mit várnak a Habsburg udvartól, mit remélnek a franciák elleni háborútól, és melyek az ifjú feleség kötelességei. A különböző ünnepségeken (bálok, színházi előadások, álarcosbálok stb.) gyakran szavaltak, énekeltek vagy nyomtatott formában is átadtak verseket. Az előadás azt vizsgálta, hogy milyen költői hagyományt követtek ezek a versek, és milyen költői technikákat alkalmaztak a különböző társadalmi csoportok (nemesek, iskolák, vallási kisközösségek, városi polgárok, nemzetiségek) érdekeinek, politikai álláspontjainak közvetítésére a hercegi pár, és rajtuk keresztül az osztrák és az orosz udvar felé.

Az előadás összefoglalója letölthető.