A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj a Magyar Tudományos Akadémia 1997-ben alapított, teljesítmény-központú, magas presztízsű, országos ösztöndíja, amelynek célja a kiemelkedő kutatás-fejlesztési teljesítmény ösztönzése és elismerése a fiatal kutatók körében, valamint az MTA doktora cím elnyerésére való felkészülés elősegítése. A Bölcsészettudományi Kutatóközpont munkatársai közül 2022-ben Draskóczy EszterGulyás BorbálaHuhák Heléna, Koloh Gábor és Tóth Gergely nyerte el az ösztöndíjat.


bolyai btk

A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj a Magyar Tudományos Akadémia 1997-ben alapított teljesítményközpontú, magas presztízsű országos ösztöndíja, amelynek célja a kiemelkedő kutatás-fejlesztési teljesítmény ösztönzése és elismerése a fiatal kutatók körében, valamint az MTA doktora cím elnyerésére való felkészülés elősegítése.


A Bolyai-ösztöndíj akadémiai támogatásként hidat képez a Magyar Tudományos Akadémia, az MTA doktorai és a fiatal kutatói generáció tagjai között. Fontos, hogy az utóbbiak számára a PhD-fokozat megszerzése után kiszámíthatóságot, tervezhetőséget biztosítson az önálló kutatói pálya megkezdéséig terjedő időszakban. Az ösztöndíj elnyeréséről kiállított oklevelek átadására ünnepi keretek között 2022. szeptember 15-én délelőtt 11 órától kerül sor az MTA Székház Dísztermében.


draskoczy eszterA BTK Irodalomtudományi Intézet kutatói közül 2022-ben Draskóczy Eszter a Reneszánsz osztály munkatársa részesült Bolyai János Kutatási Ösztöndíjban.

Kutatási területe a középkori itáliai irodalomtörténet és filológia, elsősorban Dante Alighieri forrásaival és magyarországi recepciójával foglalkozik. Alvilágjárások és pokolbeli büntetések. Dante Komédiájának antik és középkori forrásai (Szeged, MTA–SZTE Antikvitás és Reneszánsz Könyvek, LAZI, 2022) című monográfiájáért Bárány Róbert Díjat és MTA Ifjúsági Díjat kapott.

Az Epizódok Dante magyarországi hatástörténetéből című kutatás tárgya a magyarországi Dante-recepció történetének három meghatározó szakasza: a régi magyar irodalomban kimutatható Dante-hatások, illetve a korai 14–15. századi, Magyarországon található Dante-kódexek egy-egy aspektusa; Dante hatása a 20. század elejének irodalmi és vizuális kultúrájára; a kortárs Dante-újraírások és művészeti hatások. A munka fő célja egy olasz nyelvű monográfia elkészítése, amelynek fő elemzési szempontjai a következők: szöveg és illusztráció egymásra hatása; fordítás és eredeti viszonya; az újraírás jellegzetességei. 

Az ösztöndíjat elnyert további kutatók bemutatása a Bölcsészettudományi Kutatóközpont honlapján olvasható.