Ungarn1550 2000 boritoAz európai irodalmak Magyarország-képeinek alakulását bemutató német és angol nyelvű tanulmánykötet jelent meg Ungarn als Gegenstand und Problem der fiktionalen Literatur (ca. 1550–2000) címmel a heidelbergi Winter kiadónál Wilhelm Kühlmann és Tüskés Gábor szerkesztésében, Lengyel Réka és Ladislaus Ludescher közreműködésével, az Euphorion című irodalomtörténeti folyóirat Beihefte sorozatának részeként.

A kötet az Irodalomtudományi Intézet XVIII. századi Osztálya által a Magyar Tudományos Akadémián és a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézetében 2019 októberében rendezett nemzetközi konferencia előadásain alapul: huszonhat német és angol nyelvű tanulmányt tartalmaz, kiegészítve a tanácskozás alkalmából az Országos Széchényi Könyvtárban rendezett kamarakiállítás katalógusával.

Kiválasztott témák, szerzők és művek elemzésével a Magyarország-képek keletkezését, változását, közvetítését és befogadását mutatja be a kötet, elsősorban a német, továbbá az angol, francia és magyar nyelvű fikciós irodalomban. A tanulmányok feltárják az irodalom és a történelemértelmezés kölcsönhatásait, azonosítják a Magyarország-képek forrásait, ösztönzőit, szerkezetét, kontaminációját és ellentmondásait. Rávilágítanak a történelmi toposzok mint kortól függő ideológiai jelölők alkalmazására, miközben az irodalmi szövegeket az intertextuális és intermediális önmeghatározási folyamatok és a másság körülírására tett kísérletek részeként értelmezik. A szerkesztőkön kívül az Irodalomtudományi Intézet munkatársai közül Fórizs Gergely és Tüskés Anna szerepel tanulmánnyal a kötetben. A tartalomjegyzék letölthető. 

Ungarn als Gegenstand und Problem der fiktionalen Literatur (ca. 1550–2000)
Wilhelm Kühlmann (Hg.), Gábor Tüskés (Hg.) 
Mitarbeit v. (als Hg.): Réka Lengyel, Ladislaus Ludescher
Reihe: Beihefte zum Euphorion, Band 112
ISBN: 978-3-8253-4763-5