Vergil Horaz Ovid kotetA Singularia Vindobonensia sorozat 9. darabjaként jelent meg a bécsi Praesens kiadónál Lengyel Réka és Tüskés Gábor szerkesztésében a Vergil, Horaz und Ovid in der ungarischen Literatur 1750‒1850 című kötet, amely tizenegy angol és német nyelvű tanulmányt tartalmaz Vergilius, Horatius és Ovidius 1750 és 1850 közötti hatástörténetéről. Az összeállítás alapja a 2016 októberében Miskolcon Római költők a 18–19. századi magyarországi irodalomban címmel rendezett nemzetközi konferencia, amelynek előadásai magyarul 2017-ben jelentek meg tanulmánykötetben.
A most kiadott német és angol nyelvű gyűjtemény központi témája az antik, neolatin és nemzeti nyelvű irodalmi hagyományok kölcsönhatása és átalakulása. A vizsgált forrásokhoz tartoznak Johann Ladislaus Pyrker Tunisias című eposza, főúri könyvtárak katalógusai, Palingenius-fordítások, irodalomelméleti traktátusok, mitologikus költemények, iskoladrámák és bordalok.
A kötet szerzői között szerepel az Irodalomtudományi Intézet munkatársai közül Csörsz Rumen István, Lengyel Réka és Tüskés Anna, valamint az intézetünkben működő Nyugat-magyarországi irodalom 1770–1820 Lendület Kutatócsoport további két tagja, Rédey János és Vaderna Gábor. A tartalomjegyzék és névmutató letölthető.

Réka Lengyel, Gábor Tüskés (Hgg.): 
Vergil, Horaz und Ovid in der ungarischen Literatur 1750‒1850
Wien, Praesens Verlag, 2020, 320 S.
[= Singularia Vindobonensia, hg. v. Christian Gastgeber u. Elisabeth Klecker; Bd. 9]
ISBN 978-3-7069-1118-4