A BTK Irodalomtudományi Intézet XVIII. századi osztálya 2024. június 11-én 15:00 órakor könyvbemutatót rendez.


xviii konyvbemutato 2024junius

A köteteket Csörsz Rumen István, Rédey-Keresztény János, Lengyel Réka, Nagy Ágoston és Bódi Katalin mutatja be.

Helyszín: BTK Irodalomtudományi Intézet, Klaniczay terem

A meghívó letölthető.

 
 
A bemutatott könyvek 
 
HUBERT Ildikó és SZELESTEI N. László, kiad.
Baróti Szabó Dávid költeményes munkái, 2 köt.
Barót: Tortoma Könyvkiadó, 2023, 2295 l.
 
IMRE Mihály
A fizikoteologizmus irodalmának hazai forrásai
Irodalomtörténeti füzetek 189
Budapest: Reciti, 2024, 327 l.
 
DONCSECZ Etelka
Szerep és identitás – Verseghy Ferenc pályaválasztásai
Ligatura
Budapest: Ráció Kiadó, 2024, 400 l.
 
EGYED Emese
Francia iskola: Tanulmányok
Erdélyi tudományos füzetek 300
Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2023, 475 l.