A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet XVIII. századi osztálya 2024. május 7-én vitaülést rendezett, amelyen Orosz szabadkőművesség és irodalom. Öntökéletesítés Alekszandr Szumarokov Narcissus című drámájában (1769) címmel Józsa György Zoltán tartott előadást. 

jozsagyz eloadas

 

Az orosz írásbeliségben az ókori mitologéma első modern átültetése Szumarokov Narcissus című komédiája, amelynek hátterében, ahogyan az orosz írók útkereséseinek, poétikájának esetében gyakran, a szabadkőművesség mint szellemtörténeti szempontból maradandó értéket, folytonosságot képviselő eszmerendszer áll.

A meghívó letölthető
 
A szabadkőművesség az orosz főnemesi értelmiség számára a szimbólumok iskoláját, az öntökéletesítés útját kínálta. Ennek folyománya a szabadkőművesség tudományos kutatásának a 19. században megalapozott, mindmáig fennálló orosz gyakorlata. Az orosz írók útkereséseinek, poétikájának gyakorta áll hátterében ez a szellemtörténetileg maradandó értéket, folytonosságot képviselő eszmerendszer.

Alekszandr Szumarokov Narcissus (1769) című komédiája az ókori mitologéma első modern átültetése az orosz írásbeliségben. A szabadkőműves értelmezés mellett a tükör irodalmi műfajához fűződő kapcsolatára, a szemiózis és poétika antropológiai távlatokba, magas spirituális hagyományokba való illeszkedésének felismerésére, valamint korai teoretikus mítoszfelfogásra utal.