A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet XVIII. századi osztálya 2024. február 13-án vitaülést rendezett, amelyen Egy muzeális főúri könyvgyűjtemény felbukkanása. A gróf Barkóczy család könyvtára és története a 18. századtól 2022-ig címmel Granasztói Olga tartott előadást.
 

granasztoio vitaules


Az egykori Barkóczy könyvtár megmenekülésének kalandos történetét összefogló előadás a fő hangsúlyt a leletegyüttesből feltárható könyv-, könyvtár- és olvasástörténeti felfedezésekre helyezte, középpontban a család hat generációjával – ezzel a történelmi Magyarország területéről származó, magántulajdonban átörökített főnemesi gyűjtemények sorsának alakulásáról is képet adva.

A meghívó letölthető.

2022 őszén az MTA Könyvtára megvásárolta a Barkóczy család által a 18. század második felében alapított könyvgyűjtemény 1948-ban magánúton megmentett maradványát, mintegy háromezer kötetnyi, 16–20. század között keletkezett könyvet.
Az előadó kitért az egykori Barkóczy könyvtár megmenekülésének kalandos történetére, amelyet Györffy György beszélt el emlékiratában. A Bajára került könyvek útja a Veszélyeztetett Műgyűjtemények Biztosságának levéltári iratai révén rekonstruálható. A fő hangsúlyt a „leletegyüttesből” feltárható család-, könyv-, könyvtár- és olvasástörténeti felfedezésekre helyezte, középpontban az elfeledett Barkóczyak hat generációjával.
A történelmi Magyarország területén évszázadok alatt felhalmozott és magántulajdonban átörökített főnemesi gyűjtemények (könyvtárak, levéltárak, műkincsek) maradványainak csak elenyésző részét sikerült megmenteni.
A muzeális gyűjteménytöredék közgyűjteménybe kerülésével jelképesen lezárult az a korszak, amely a második világháborús pusztításokkal és az azt követő évekkel kezdődött.