A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet XVIII. századi osztálya 2024. január 16-án vitaülést rendezett, amelyen Törökországi levelek műfaji kontextusához címmel Tüskés Gábor tartott előadást.
 
torokorszagi levelek eloadas


Az előadás a levél irodalmi felhasználásának öt fő típusát különítette el és mutatta be a francia episztoláris hagyomány 1620 és 1720 közötti szakaszában megjelent munkák közül való példák segítségével. A bemutatás típusok szerint, azon belül időrendben történt, figyelembe véve az átmeneti formákat, műfaji változatokat és kölcsönhatásokat.

 A meghívó letölthető. 

Törökországi levelek, eredeti címén Constantinápolyban gróf P… E… írott leveli M… K… egyik máig lezáratlan kérdése a műfaji problematika. A levél műfajjal kapcsolatos újabb francia vizsgálatok jelezték, hogy az irodalmi levélforma változatai jóval gazdagabbak a magyar kutatás által a Törökországi levelek kontextusában eddig számba vetteknél, és figyelmeztetnek arra is, hogy a 17‒18. századi francia episztolográfiával fennálló műfaji, tematikus, tónusbeli és más kapcsolatok feltárása nem tekinthető befejezettnek.