A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet XVIII. századi osztálya 2022. április 5-én vitaülést rendezett
Friedrich August Clemens Werthes: Egy német illuminátus kalandjai Magyarországon (1784–1791) (Avagy honnan ered a modern magyar irodalom?) címmel, ahol  Balogh Piroska és Fórizs Gergely tartott előadást.
 
werthes vitaules borito
 
 
A württembergi születésű Friedrich August Clemens Werthes (1748–1817) 1784 és 1791 között volt a pesti egyetem esztétikaprofesszora. A magyar esztétika- és irodalomtörténet-írás II. József németesítő politikájának eszközeként, illetve – ezzel némileg ellentétes módon – az egyik első Zrínyi-dráma szerzőjeként emlékezik meg róla. Munkásságának tényszerű értékelését megnehezítette mind a magyar irodalom önelvű kifejlődésének sokáig uralkodó narratívája, mind az adathiány.
Az előadók megkísérelték összefoglalni mindazt, ami a kalandos életű íróról a nemzetközi és magyar szakirodalom, valamint nyomtatott és levéltári források alapján jelenleg tudható, különös tekintettel professzori kinevezésének körülményeire és az esztétika tanszék élén folytatott munkásságára. Az előadás végén pedig feltették a hazai szempontból legrelevánsabb kérdést: volt-e ennek a kiváló nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező, több nyelven beszélő (és magyarul is megtanuló), a korszak leghíresebb német írója, Christoph Martin Wieland barátságát élvező esztétának bármiféle hatása a magyar irodalomra, mely éppen abban az időszakban indult hallatlan fejlődésnek, amelyet ő az uralkodói akarat jóvoltából a korabeli magyar művelődésügy egyik legfontosabb pozíciójában töltött.