A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet XVIII. századi osztálya 2022. március 8-án online vitaülést tartott:
 
Zolnai Béla kéziratos hagyatéka az MTA KIK Kézirattárában önmagában is kordokumentum. Nemcsak egy-egy kutatási terület, hanem több tudományág története szempontjából, sőt azon túl is számos felfedeznivalót rejt magában. Mintegy kicsiben mutatja a veszteséget, ami a magyar irodalomtudományt, azon belül a komparatisztikát érte a II. világháborúban és az azt követő évtizedekben.
Az előadás a hagyaték irodalmi és irodalomtörténeti vonatkozású részéből mutat be néhány kéziratot és kéziratcsoportot, köztük a naplójegyzeteket, a Garázda Péter vallomásai című önéletrajzi ihletésű regényt és Balzac Les Marana című regényének kiadatlan fordítását. Megvizsgálja a nemzetközi levelezést, a Mikes kritikai kiadáshoz készült lektori jelentéseket, elemez néhány szakmai tárgyú tanulmány-, előadás- és könyvkéziratot, kitekint a könyvtárjegyzékre.
A hagyaték módszeres vizsgálata lehetővé teheti az író Zolnai felfedezését, gazdagíthatja a műfordító képét. Jelentősen árnyalhatja a nemzetközi rangú komparatista és nyelvész, a Rákóczi- és Mikes-kutató, az egyetemi tanár, a folyóirat-szerkesztő és a kultúraközvetítő megítélését. Elvezethet a tudós munkáját érintő korábbi állítások felülvizsgálatához, forrásként szolgálhat a 20. századi mikrotörténelem több eseményének jobb megismeréséhez. Hozzájárulhat a magyar irodalom értelmezési kereteinek tágításához, kánonképzési gyakorlatának revíziójához, egyben ösztönözheti eddiginél pontosabb beillesztését a nemzetközi folyamatokba.

Az élő közvetítés március 8-án az alábbi kapcsolattal érhető el:

https://us06web.zoom.us/j/86025927816...
Meeting ID: 860 2592 7816
Passcode: 955531 
 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.