ReKonf 9 boritokepMegjelent a Nők, időszaki kiadványok és nyomtatott nyilvánosság, 1820–1920 című tanulmánykötet, amely a 2019. október 14–15-én a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézete által rendezett konferencia előadásainak szerkesztett változatát tartalmazza. A tanácskozásra a 2017-ben Nőszerzők a 19. században: lehetőségek és korlátok című rendezvény folytatásaként került sor. A most megjelent kötet tanulmányai tematikus vezérelv mentén szerveződtek: a női írás és az időszaki kiadványok kapcsolatát vizsgálják a reformkori almanachoktól a 20. század eleji sajtóig. A tanulmányok amellett érvelnek, hogy a női írás és a periodikák kapcsolatának vizsgálata nemcsak a korabeli olvasóközönség megismeréséhez, hanem e kiadványok kulturális erejének és más publikációs fórumokkal való összefüggésének megismeréséhez is hozzájárul.

A kötetet Török Zsuzsa, a XIX. Századi Osztály munkatársa szerkesztette. A kiadvány a reciti honlapjáról letölthető.